Sveins hjemmeside

Publiserte "papers".

Her er kopier av noe av det jeg har publisert i internasjonale tidsskrifter.

Andre skriverier.

Noen betraktninger om det ene og det andre

Og til slutt - noe som reflekterer min hobby - en samling av noter